Save

Save

Save

Save

Save

Save

PREDAVANJA

Ozaveščanje je ključ do uspeha in motivacija, ki spreminja naše navade! Na predavanju boste pridobili praktične napotke, katere aktivnosti, igre, pripomočke uporabiti, če želimo krepiti posamezna področja (senzorno, kognitivno, senzomotorično itd.). 

VSEBINA PREDAVANJ:

 • Pojav demence, dejavniki tveganja in preventivne aktivnosti.
 • Zakaj krepiti spomin tudi ko menim, da tega še ne potrebujem?
 • Senzorne zaznave in motorika kot pomembne veščine pri ohranjanju vitalnosti.
 • Medsebojno druženje in komunikacija kot preventivni dejavnik pred demenco.
 • Zdrav življenjski slog je varovalni dejavnik.

VSEBINA PREDAVANJ SE IZVAJA NA VAŠO ŽELJO IN SICER KOT:

 • kot uvodno predavanje s praktično predstavitvijo vseh področij in aktivnosti.
 • sklop 5 predavanj z delavnico, kjer predstavimo posamezno temo

CENA

Cena 90 minutnega predavanja je 150 eurov. V primeru izvedbe sklopa 10 delavnic, je uvodno predavanje brezplačno.

PREVENTIVNO DELOVANJE BOGATI NAŠE VSAKDANJE ŽIVLJENJE.

Prijava

Komu so namenjena predavanja:

Vsem posameznikom, ne glede na starost in zdravstveno stanje, ki želijo delovati preventivno in obogatiti svoj vsakdan.

Svojcem oseb, ki želijo pomagati osebam z demenco, kognitivnim upadom, težavami z motoriko, zaznavami ipd.

Posameznikom z  blago in zmerno demenco, težavami s spominom, kognitivnim upadom, težavami z motoriko, zaznavami ipd.

Strokovnim delavcem (delovni terapevti, negovalci, medicinske sestre itd.), ki želijo osvežiti  in nadgraditi znanja s področja preventivnega delovanja pred demenco in obogatiti vsakdanjo prakso.

DELAVNICE

Preventivno delovanje  bogati naše vsakdanje življenje. Za vsako aktivnost velja, da ima pozitivne učinke šele takrat, ko ni za osebo ne preveč enostavna in ne preveč zahtevna. Na delavnicah bomo poskrbeli, da bodo aktivnosti primerno zahtevne in prilagojene vsakem posamezniku!

 

PREDNOSTI DELAVNIC:

 • zabavno in prijetno preživljanju prostega časa,
 • da z igro in aktivnostmi krepimo um, mišljenje, spomin, zaznave in motoriko,
 • medsebojno druženje,
 • da krepimo področja, ki so pri demenci najbolj izpostavljena,
 • pridobitev znanja o preventivnih ukrepih in tveganjih za razvoj demence
 • da spoznavamo kaj lahko naredimo sami na področju zdravega načina življenja
 • da spoznavamo kakšna prehrana zmanjšuje tveganje za razvoj demence.

PONUJAMO VAM:

 • sklop 10. delavnic
 • 1 krat na teden, 90 minut
 • vodstvo izkušenih strokovnjakov, ki bodo spremljali vaš napredek

CENA:

Cena obiska posamezne delavnice je  10 eurov na osebo. V primeru izvedbe sklopa 10 delavnic, je uvodno predavanje brezplačno.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save