Save

Save

Kaj je demenca?

Pirtošek in Gregorič Kramberger (2010) demenco definirata kot skupek simptomov in znakov z jedrno simptomatiko kognitivnega upada ter posledično psihološkimi in vedenjskimi spremembami pri posamezniku. Na kognitivnem področju demenca prizadene višje možganske funkcije kot so spomin, mišljenje, orientacija v času in prostoru, razumevanje, računanje, besedno izražanje, presojanje, opravljanje vsakdanjih nalog itd. Med najpogostejšimi čustvenimi  težavami, ki spremljajo osebe z demenco so motnje razpoloženja, anksioznost in depresivnost. Vendar vsako pešanje spomina še ne predstavlja demence. S staranjem prihaja do pričakovanega upada možganskih funkcij, zato določena mera pozabljivosti ni nič nenavadnega.

Simptomi

Vzrokov za nastanek demence je več. Najbolj očiten simptom demence, ne glede na njen vzrok, so spominske motnje. V začetni fazi bolezni je moten kratkoročni spomin, medtem ko dolgoročni spomin začne pešati kasneje. Oseba ima težave z orientacijo (sprva časovno, nato pa tudi s prostorsko). Pojavijo se motnje govora in jezika (otežena je sposobnost besednega izražanja), zmanjšana je sposobnost učenja, pridružene so še druge motnje mišljenja (halucinacije), spremembe v osebnosti in vedenjske motnje. Omejene so tudi posameznikove fizične sposobnosti. Sčasoma postane oseba popolnoma odvisna od drugih ljudi.

Save

Save

VZROKI ZA NASTANEK

Vaskularna demenca

Vaskularna demenca je posledica možganskih infarktov oziroma serije manjših kapi. Za razliko od Alzheimerjeve bolezni, pri kateri bolezen počasi napreduje, so spremembe pri vaskularni demenci zelo hitre. Spremembe obsegajo predvsem motnje kratkoročnega spomina, zmedenost in druge simptome, podobne simptomom Alzheimerjeve demence. Možganski infarkti pogosto poškodujejo centre za motoriko in govor.

Alzheimerjeva bolezen 

Alzheimerjeva bolezen je nevrodegenerativna bolezen možganske skorje, pri kateri se v možganih obolelega kopičijo amiloidne (senilne) lehe in nevrofibrilarne pentlje. Kopičenje vodi v nevronsko atrofijo in odmiranje nevronskih povezav. Natančen vzrok za nastanek Alzheimerjeve bolezni je še nejasen.

Frontotemporalna demenca

Frontotemporalna demenca (predstavlja približno 7% vseh demenc) naj bi bila posledica degeneracije frontalnih in temporalnih možganskihrežnjev. Je demenca, katere klinična slika se pojavlja pred 65 letom starosti in se razlikuje od Alzheimerjeve demence, saj je izguba spomina redko prvi znak bolezni, pogosti prvi simptomi pa so motnje vedenja in govora (oseba težko najde prave besede in se težko izraža) (izrazita je lahko tako fluentna kot nefluentna afazija) (Liščić. 2008).

Bolezen Lewyjevih telesc

Bolezen Lewyjevih telesc je neke vrste kombinacija med Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo. Začne se s težavami s spominom in orientacijo, tresenjem ter upočasnjenostjo gibov in govora ter zmanjšano izrazitostjo obrazne mimike. Pojavijo se tudi halucinacije (prividi in prisluhi) ter motnje razpoloženja.

Save

Save

Preventiva

Demence ne moremo preprečiti, lahko pa jo upočasnimo. Rezultati številnih študij na temo demence so pogosto nasprotujoči si. Absolutnih rizikov za pojav demence ne moremo povsem predvideti. Na podlagi rezultatov nekaterih študij, ki ugotavljajo, da obstajajo pomembni zaščitni dejavniki na katere imamo kot posamezniki vpliv, smo zavzeli stališče, da lahko delujemo preventivno. Med zaščitne dejavnike spada zdrav življenjski stil, socialno in mentalno aktivno življenje, telesna aktivnost, ustrezna prehrana in izogibanje kajenju in drugim škodljivim substancam.

Rizični dejavniki

Med rizične dejavnike za razvoj demence sodijo tudi  nekateri kardiovaskularni dejavniki, kot so: visok krvni pritisk, visoka stopnja holesterola, sladkorna bolezen tipa 2, možganske kapi, poškodbe glave idr. Pomembno je, da med preventivne aktivnosti vključimo tudi obvladovanje slednjih, z zdravim življenjskim stilom in drugimi zaščitnimi aktivnostmi.

Save

Save

Save